آراد برندینگ
خانه / نمک / بازار نمک بدون ید مرغوب

بازار نمک بدون ید مرغوب

به علت مصرف صنعتی و خوراکی، نمک بدون ید تصفیه شده و مرغوب در بازار صنایع غذایی و شیمیایی، خرید و فروش می گردد.
یدی که به نمک طعام اضافه می شود، به دلیل الزام استاندارد و جهت رعایت کردن موارد مربوط به تامین این ماده ضروری است؛ اما لزومی به  افزایش بیش از حد آن نیست و صنایع غذایی مانند تولید رب گوجه و لبنیات، نمک مورد نیاز خود را از نوع بدون ید تهیه می نمایند.
البته در تولید این محصول، تمام موازین استاندارد نمک طعام به غیر از افزایش ید رعایت می شود.
نمک بدون ید و صنعتی و غیرخوراکی نیز وجود دارد که طبق سفارش مشتری آماده می شود. در صورت حذف مواد مضر و عدم وجود ناخالصی سنگ نمک تصفیه و در غیر این صورت خرد و روانه مقصد می گردد.


مطلب پیشنهادی

فروش انواع نمک تصفیه درجه یک

فروش انواع نمک تصفیه شده درجه یک در بازار های ایران چگونه می باشد؟نمک تصفیه شده در چه نمونه هایی وارد بازار می شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ