آراد برندینگ
خانه / نمک / خرید نمک تصفیه شده خوراکی

خرید نمک تصفیه شده خوراکی

نمک خوراکی جهت گذشتن از مسیر استاندارد باید تصفیه و یددار شده و جهت ارائه برای خرید به قسمت بسته بندی برود.
 سنگ نمک به دو منظور ؛ خوراکی و صنعتی تصفیه می شود. صنایعی هستند که بایست نمک مصرفی اشان با خلوص بالا و حداقل ناخالصی ها باشد. مانند حفاری که نمک در جریان تصفیه از ناخالصی های فیزیکی و بزرگ مانند شن و خاک با الک و در ادامه مسیر از وجود مواد غیر مفید عاری می شود.
علاوه بر آنکه با روش تبلور به دلیل کریستالیزه کردن، نمکی یکدست با دانه های هم شکل خواهیم داشت، اما در هر دو روش، ید اضافه می شود و موازین استاندارد رعایت می گردد.

مطلب پیشنهادی

فروش انواع نمک تصفیه درجه یک

فروش انواع نمک تصفیه شده درجه یک در بازار های ایران چگونه می باشد؟نمک تصفیه شده در چه نمونه هایی وارد بازار می شوند؟

دیدگاهتان را بنویسید

آراد برندینگ